CZ   EN   SK

Produkty


H-traverzy stavitelné

H-traverzy se používají pro přepravu břemen s vícebodobým zavěšením. Jsou užívány v případech kdy je nutno zajistit, aby řetězový vazák, na kterém je břemeno zavěšeno, vedl k závěsu břemene svisle dolů. 

Traverza se skládá ze čtyř základních prvků - nosného profilu hlavní traverzy, nosných profilů příčných travez, horního závěsu pro zavěšení na hák jeřábu a spodních závěsů pro zavěšení břemene. 

Konstrukce horního závěsu odpovídá háku jeřábu, na kterém bude traverza zavěšena. Horní závěs může být uzpůsoben i pro zavěšení na více typů háků. V případě delších traverz se doporučuje z důvodu zvětšení stability zavěšení traverzy na dvoupramený řetězový vazák.

Příčné traverzy mohou mít buď stálou pozici, nebo mohou být přestavitelné. Přestavitelné příčné travezy jsou u větších traverz vybaveny závěsným okem, aby je bylo možno přesouvat pomocí jeřábu.

Spodní závěsy mouhou mít také více podob: např. stavitelný závěs s výkyvným hákem, stavitelný závěs s otočným hákem, stavitelný závěs s bočními háky atd. Stavitelné závěsy se ručně přemísťují po příčných traverzách do předem daných poloh.

Traverzy jsou vyráběny podle požadavků zákazníka. Traverza může být dodávána se stojanem.

Kontakty

K-TECHNIK s.r.o.
Hodějice 394
684 01 Hodějice
Telefon: +420 544 221 653
Telefax: +420 544 221 653
Mobil: +420 604 840 552